Mesiac: apríl 2020

Čo očakávať od implementácie správy dokumentov?

„Implementácia jednej veľkosti pre všetkých“ sa nevzťahuje na implementácie správy dokumentov. Nie každý problém so správou dokumentov bude mať rovnaké riešenie – výsledkom bude, že implementačný proces bude vyzerať pre rôzne organizácie odlišne. Všetky úspešné implementácie správy dokumentov majú však jednu spoločnú vec: predbežné plánovanie. Ak plánujete implementáciu vopred, ušetríte čas, znížite stres a zabezpečíte

Pravidlá digitálnej transformácie – 2.časť

6)Pravidlo: Partnerstvá, partnerstvá, partnerstvá Projekty digitálnej transformácie nie sú iba projektmi IT alebo projektmi technológií. Prechádzajú cez organizácie. Je nevyhnutné, aby ste spolupracovali s časťou organizácie, ktorá je iniciatívou dotknutá, a ktorá tiež prináša výhody tejto iniciatívy. Áno, oboje sa môže líšiť v závislosti od toho, na ktorom projekte práve pracujete. Čím skôr sa zapoja

Pravidlá digitálnej transformácie – 1.časť

1)Pravidlo: Vízie vedenia a odhodlanie sú kľúčové V akomkoľvek rozsiahlom transformačnom projekte zohráva angažovanosť vedenia dôležitú úlohu v konečnom výsledku projektu. Podľa prieskumov rôznych spoločností je na projekte transformácie rovnako dôležité vedenie ako na každodenných činnostiach. Vedúci predstavitelia nemôžu delegovať projekt transformácie iba na programový tím a očakávať výsledky.

Dôležitosť systému správy dokumentov v právnom odvetví

Dnes môžete začať používať akýkoľvek softvér na správu pracovných tokov a automatizáciu obchodných procesov. Existujú rôzne produkty pre úzke aplikačné domény, ale aj plnohodnotné riešenia ECM + BPM so všeobecným využitím, ako sú Alfresco a SharePoint. Ich bohatá sada funkcií umožňuje prispôsobiť sa akejkoľvek firme.

Prečo je Alfresco tou najlepšou voľbou pre softvér na správu dokumentov

Preskúmali sme, ako navrhnúť systém správy dokumentov (DMS), ktorý je pre každú organizáciu nenahraditeľným nástrojom. Teraz by nás zaujímalo, aké je najlepšie riešenie pre všetky platformy ponúkané na trhu. Našim zákazníkom pomáhame prechádzať na systém paperless. Dokážeme to pomocou riešení pre správu dokumentov Alfresco a to hlavne z nasledujúcich dôvodov: