Počuli ste už o digitálnej transformácii a jej výhodách?Spoločnosti, ktoré podstúpili digitálnu transformáciu sú schopné inovovať rýchlejšie ako konkurencia, efektívnejšie zhromažďujú a absorbujú nové údaje a vedia lepšie vyhovieť potrebám zákazníkov.Ak sa chcete o digitálnej transformácii dozvedieť viac, navštívte: https://www.forbes.com/sites/alfresco/2016/11/22/digital-transformation-isnt-a-goal-its-a-journey #edokument #alfresco #dms #digitalizácia #digitálnatransformácia