Mesiac: august 2020

Sú systémy správy dokumentov skutočne účinné?

V meniacom sa a globalizujúcom sa svete množstvo spoločností zvyšuje svoje investície do systémov správy informácií. Sú však tieto investície skutočne efektívne a poskytujú spoločnostiam výhody? Nakoľko každý podnik má nepretržitý a rastúci prenos dokumentov, systémy správy dokumentov sú skutočne potrebou akejkoľvek spoločnosti všetkých veľkostí – od miestnej po celosvetovú. Firmy sú neustále v kontakte