Ako urobiť digitálnu transformáciu v podniku a uspieť s Alfrescom? Časť 2.

V 1.časti článku sme otvorili tému, ako prekonať prekážky medzi minulosťou a budúcnosťou pomocou digitálne založeného podniku používajúceho platformu Alfresco. V tejto časti uvádzame kroky, ktoré je potrebné urobiť počas digitálnej transformácie vo Vašej spoločnosti.

Nezabudnite napomáhať vášmu hardvéru.

Digitalizácia vášho podniku bude následne sprevádzaná hardvérovými vylepšeniami. V tomto momente sa naskytá otázka: koľko pamäte a aký výkon hardvéru sú potrebné pre implementáciu systému?

Myšlienka digitalizácie spočíva v zlepšení spolupráce pre veľké množstvo používateľov v rámci podniku. Preto bude mať veľký význam počet súbežných používateľov a generovaný obsah. Poďme ale k faktom.

Princíp odhadu kapacity hardvéru je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Úložisko Alfresca spoločne s webovým klientom môže udržiavať vysoko výkonný chod s prístupom viacerých používateľov súčasne. Bude vyžadovať minimálne 4 GB pamäte Alfresco JVM a server CPU základnej kompletnej sady.

Odhad kapacity hardvéru pri implementácii Alfresco

Dokončite konečnú víziu digitálnej transformácie.

Musíte si predovšetkým vytvoriť jasnú víziu výsledku, ktorý očakáva vaša spoločnosť. V priebehu transformácie môžete vylepšiť svoje metódy práce pomocou konceptov Alfresca. Preto by mal váš projektový tím starostlivo zvážiť nový manažment podnikových procesov ako aj váš prvý projekt s platformou Alfresco.

Prioritou by malo byť zabezpečenie jednoduchého prístupu k dokumentom pridruženej siete, stanovenie prísnych pravidiel pre povolenia, automatizáciu obchodných procesov atď.

Nájdite synergických partnerov.

Mnoho spoločností prijíma ako svoje obchodné motto „iba interný vývoj“ alebo „iba vývojári licencovaných platforiem“. Pre vašu spoločnosť nemusí byť optimálnym rozhodnutím stráviť veľa času s tými, ktorí s vami nie sú na rovnakej ceste. Rozhodnúť sa pre lacnejší a rýchlejší vývoj vám môže pomôcť so špecializovanými tímami, ktoré sa v súčasnosti najčastejšie využívajú.

Sú rovnako kvalifikované ako vývojoví pracovníci ústredia Alfresco alebo pridružených spoločností. Úroveň ich spôsobilosti závisí od dlhoročných skúseností, schopnosti držať krok s pokrokom v platforme Alfresco a synergického prístupu pri navigácii zmien, ktoré uskutočňujete.

zdroj: aimprosoft.com

Pridať komentár