Business Process Management

Prečo a ako sa zaoberať Business Process Managementom?

Autor článku: Tomáš Mikeš

Head of Business Consulting

Čo znamená Business Process Management?

Podľa všeobecnej definície je BPM súbor činností týkajúcich sa plánovania, sledovania výkonnosti a realizácie firemných procesov. V našej spoločnosti sa na BPM pozeráme skôr ako na súbor nástrojov zvyšovania kvality a efektivity procesov.

Každá spoločnosť prechádza vývojom, a čo bolo predtým jednoduchou úlohou asistentky, dnes sa stalo procesom, ktorý má svoj život, mení sa, má tendencie sám seba komplikovať a dochádza v ňom aj k incidentom

Ako spoznať, že nastal čas riešiť BPM?

Zavádzanie BPM prináša okrem určitej investície aj nutnosť zmeny premýšľania a fungovania spoločnosti. Ako každá významná zmena, aj táto so sebou prináša ťažkosti, a spoločnosť musí zmenu absorbovať.

Zásadným faktorom ovplyvňujúcim rozhodnutie o zavádzaní BPM je počet, zložitosť a kritickosť procesov (agend) spoločnosti. Najčastejším príkladom bývajú back-office agendy, kde sú väčšie počty procesov. Sledovanie výkonnosti je tu pracné, dochádza k častým drobným zmenám a všeobecne je kladený veľký dôraz na kvalitu a čas.

Čo znamená nízkonákladové BPM?

Pre rozhodovanie o použití BPM hrá zásadnú úlohu aj cena technológie. Po dlhé roky bolo BPM doménou drahých, korporátnych riešení, čo sa zmenilo s príchodom nových hráčov z oblasti open-source. Odpoveďou na nízkonákladovosť je teda open-source.

Ako si open-source BPM stojí v porovnaní s komerčnými nástrojmi?

Dnešné open-source BPM nástroje predstavujú viac než dôstojných súperov komerčným nástrojom ako z hľadiska výkonu, tak čo sa týka dostupných funkcionalít. Napr. z hľadiska technického výkonu nechávajú komerčné ťažkotonážne nástroje ďaleko za sebou, nie je problém dosiahnuť výsledky v rádoch 50-krát vyššej rýchlosti proti komerčným BPM.

Čo sa týka funkcionalít, komerčné BPM sú výrobcami ponúkané ako „klikateľné“ nástroje nevyžadujúce programátorov. Hlavný dôraz je teda kladený na webové rozhrania pre tvorbu procesov a obrazoviek. Toto bolo dlhú dobu slabé miesto open-source, čo dnes už určite neplatí. Možno diskutovať o rôznych úrovniach komfortu práce s rôznymi nástrojmi, ale čo do ponúkaných funkcionalít môžeme komerčné a open-source BPM svety považovať za minimálne rovnocenné.

Čo bezpečnosť a podpora open-source riešení?

Časté a oprávnené otázky bývajú: čo keď budú problémy, budem hľadať riešenie na diskusných fórach? kto mi to opraví? akú mám garanciu?

Pravdou je, že na tieto otázky v open-source BPM uspokojivo odpovie málokto a často tak veľké spoločnosti predsa len volia komerčné tooly. Jedna z open-source technológií ale predsa len vystupuje z radu a ponúka voliteľne aj enterprise variant riešenia vrátane podpory. Ide o Camunda BPM.

Vývoj BPM

Camunda BPM

Camunda je open-source BPM platforma, ktorá kombinuje komunitný aj enterprise prístup k BPM. Možno ju použiť ako úplne plnohodnotný BPM nástroj, obsahujúci všetky bežné nástroje známe z korporátnych BPM nástrojov. Možno ju používať v komunitnej (zdarma) verzií či v enterprise (platené) verzii s podporou výrobcu. Obe varianty poskytujú úplne plnohodnotné funkcionality. Väčšina klientov začína na komunitných verziách a s postupom času a zvyšujúcimi sa nárokmi na bezpečnosť potom niekedy prechádza na platenú verziu.

Z pohľadu historického vývoja môžeme Camundu označiť za ďalšieho open-source následníka ACTIVITY BPM, ktoré zase vzniklo z jBPM.

Architektúra

Čo nájdeme pod kapotou Camunda BPM?

V prvom rade ide o kvalitné výkonovo odladené BPM jadro, čo je srdce celého riešenia a poskytuje všetky funkcionality procesného riadenia. Jadro je miestom, kde reálne všetky procesy bežia na základe ich definícií. Dostupné sú definície v štandardoch BPMN (Business Process Model and Notation), CMMN (Case Management Model and Notation) a DMN (Decision Model and Notation).

Samotné definície procesov sú tvorené v akomkoľvek nástroji umožňujúcom BPMN. Pre Camundu je k dispozícii aj špecializovaný nástroj Modeler.

BPM proces schválenia dovolenky
Camunda Modeler

Bežným používateľom potom slúži webová aplikácia Tasklist. Ide o rozhranie pre vybavovanie manuálnych, tzv. ľudských úloh. Celá úloha je definovaná procesom, môže ísť napríklad. O žiadosť o dovolenku, ktorá je vo svojej podstate obyčajný formulár s menom a dátumom dovolenky od-do. Tieto formuláre sa v Camunde nijako nemusia vyvíjať, systém ich na základe definície vytvorí automaticky sám, žiadne vyvíjanie front-endových aplikácií nie je potrebné.

BPM diagram – miera zaťaženia jednotlivých uzlov

Nakoniec aplikácia Optimize doplňuje sadu nástrojov o procesné optimalizácie. Nástroj poskytuje grafický prehľad o bežiacich procesoch z hľadiska početností, priechodov jednotlivými krokmi v konkrétnych časoch. V praxi je teda neoceniteľným nástrojom pre odhaľovanie slabých miest procesov na základe reálneho správania.

Záver

Pre spoločnosti, ktoré chcú efektívne riadiť svoje procesy, teda vyplýva, že sa dnes nemusia nevyhnutne nutne obzerať po drahých a viacmenej rigidných BPM riešeniach. Na trhu dnes existujú open-source nástroje, ktoré plne konkurujú veľkým, enterprise riešením. Ideálnym nástrojom, ktorý dokáže naplniť všetky potreby spojené s oblasťou BPM môže byť napríklad Camunda.