Ak neviete, čo sa snažíte opraviť a optimalizovať vo svojich obchodných procesoch, nemôžete kúpiť správne riešenie. Aj keď sa rýchlo dané rozhodnutia o technologických investíciách javia v prvej fáze ako správne, rozhodnutia bez podrobnej analýzy obchodných potrieb nemôžu z dlhodobého hľadiska priniesť úspešné výsledky.