Značka: pravidlá digitálnej transformácie

Pravidlá digitálnej transformácie – 2.časť

6)Pravidlo: Partnerstvá, partnerstvá, partnerstvá Projekty digitálnej transformácie nie sú iba projektmi IT alebo projektmi technológií. Prechádzajú cez organizácie. Je nevyhnutné, aby ste spolupracovali s časťou organizácie, ktorá je iniciatívou dotknutá, a ktorá tiež prináša výhody tejto iniciatívy. Áno, oboje sa môže líšiť v závislosti od toho, na ktorom projekte práve pracujete. Čím skôr sa zapoja

Pravidlá digitálnej transformácie – 1.časť

1)Pravidlo: Vízie vedenia a odhodlanie sú kľúčové V akomkoľvek rozsiahlom transformačnom projekte zohráva angažovanosť vedenia dôležitú úlohu v konečnom výsledku projektu. Podľa prieskumov rôznych spoločností je na projekte transformácie rovnako dôležité vedenie ako na každodenných činnostiach. Vedúci predstavitelia nemôžu delegovať projekt transformácie iba na programový tím a očakávať výsledky.