Značka: implementácia

Čo očakávať od implementácie správy dokumentov?

„Implementácia jednej veľkosti pre všetkých“ sa nevzťahuje na implementácie správy dokumentov. Nie každý problém so správou dokumentov bude mať rovnaké riešenie – výsledkom bude, že implementačný proces bude vyzerať pre rôzne organizácie odlišne. Všetky úspešné implementácie správy dokumentov majú však jednu spoločnú vec: predbežné plánovanie. Ak plánujete implementáciu vopred, ušetríte čas, znížite stres a zabezpečíte