Ako ste očakávali, nie všetky systémy správy dokumentov (DMS) sú vytvorené rovnako. Existuje veľa vecí, ktoré ich od seba odlišujú… a porozumenie toho, čo robí dobre navrhnutú platformu, je dôležité pre moderné podniky – malé, stredné a veľké. Pri nákupe systému správy dokumentov (DMS) zvážte jeho vlastnosti a ubezpečte sa, že spĺňa nasledujúce normy: