Značka: centrálny prístup

8 Výhod systému správy dokumentov

Schopnosť ľahko a systematicky ukladať, archivovať a vyhľadávať dokumenty je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby všetci zamestnanci pracovali s najaktuálnejšími dostupnými informáciami, zabraňuje stratám v produktivite a snaží sa získať späť dokumenty, ktoré boli zle vyplnené alebo náhodne archivované. Pripravili sme zoznam niekoľkých výhod, ktoré môže systém správy dokumentov (DMS) ponúknuť akejkoľvek spoločnosti, ktorá sa

Ako funguje systém správy dokumentov?

V krátkosti si pripomieneme, čo vlastne je systém správy dokumentov (DMS). Je to systém (DMS) na ukladanie a sledovanie dokumentov. Vznikol ako spôsob prevodu papierových dokumentov na digitálne dokumenty. V dôsledku toho sa niekedy nazýva aj elektronická kartotéka. Elektronický systém správy dokumentov je spôsob automatizácie manuálnych procesov. A to z neho robí kľúčovú súčasť digitálnej