Značka: alfresco

Prečo je Alfresco tou najlepšou voľbou pre softvér na správu dokumentov

Preskúmali sme, ako navrhnúť systém správy dokumentov (DMS), ktorý je pre každú organizáciu nenahraditeľným nástrojom. Teraz by nás zaujímalo, aké je najlepšie riešenie pre všetky platformy ponúkané na trhu. Našim zákazníkom pomáhame prechádzať na systém paperless. Dokážeme to pomocou riešení pre správu dokumentov Alfresco a to hlavne z nasledujúcich dôvodov:

Ako vyvinúť systém správy dokumentov na optimalizáciu obchodných procesov?

Veľkou otázkou, ktorú by sme chceli prediskutovať v tomto článku, sú body, ktoré by ste mali zvážiť pri vývoji systému správy dokumentov (DMS). Aby ste to mohli urobiť, je potrebné vybrať špecifikáciu požiadaviek, obchodné a funkčné požiadavky pre vybraný systém správy dokumentov (DMS) a preskúmať jeho architektúru.

Ako si vybrať správnu platformu medzi Alfresco a Liferay

V dnešnom konkurenčnom obchodnom scenári hrá systém správy dokumentov (DMS) dôležitú úlohu pri posúvaní vašej spoločnosti na ďalšiu úroveň. Dnes máme k dispozícii niekoľko rámcov, pomocou ktorých je možné vytvoriť systém podnikového riadenia obsahu s požadovanými funkciami alebo vybudovať robustný systém správy dokumentov (DMS). Z týchto rámcov však iba Alfresco a Liferay pritiahli maximum vývojárov

Alfresco Activiti, porovnanie medzi verziou Community a verziou Enterprise

Alfresco Activiti verzia Community existuje ako BPM motor v Alfresco One od verzie 4.0 v roku 2012, hoci prvá verzia Activiti bola vydaná v roku 2010. Avšak do konca roku 2014 projekt zostal verný svojmu povolaniu motora workflow bez toho, aby sa využili jeho schopnosti ako úplný balík BPM. V polovici roku 2014 sa spoločnosť

Portál Liferay

Charakteristika portálu Liferay Liferay je framework pre tvorbu portálu, Intranetu, Extranetu, komunitného webu. Môže plniť úlohu centrálneho systému. V integrácii s open source CMS/DMS systémom Alfresco poskytuje silnú podnikovú platformu. Plne podporuje Web 2.0. Liferay je open-source – jeho vývoj je transparentný, riadi sa požiadavkami od klientov. Portál Liferay dostupný je v bezplatnej „komunitnej“ verzii

Kľúčové vlastnosti systému správy dokumentov Alfresco, ktoré potrebujete vedieť

Systém správy obsahu Alfresco je vysoko stupňovateľný a flexibilný na efektívnu správu podnikových požiadaviek na obsah. Moderné podniky čelia mnohým ťažkostiam pri spravovaní stále rastúceho obsahu. Je potrebné zabezpečiť, aby podnikový obsah zostal prístupný podľa potreby. Služby obsahu Alfresco je možné ľahko kombinovať s existujúcim obchodným systémom. Môžete si najať vývojárov platformy Alfresco, aby ste

Alfresco vs Sharepoint vs Nuxeo – Enterprise Content Management porovnanie

Dokumenty sú životnou krvou organizácií. Každá udalosť, každá transakcia, každý vývoj, veľa poznámok alebo oznámení, veľa výsledkov, oficiálne a neoficiálne dokumenty môžu byť potrebné na analýzu, zhodnotenie, právne otázky alebo jednoducho na záznam alebo účel, ktorý sa mal dosiahnuť. To vytvára potrebu efektívneho riešenia na správu týchto dokumentov, a tak vznikli systémy Enterprise Content Management

Spravujte dokumenty efektívne

Edokument predstavuje modernú platformu pre digitalizáciu procesov a dokumentov. Pomocou najmodernejších technológií automaticky spracúva údaje z rôznych dokumentov, čím nahrádza chaotické a zdĺhavé ručné vyhľadávanie v šanónoch. Rôzne služby a funkcie pre správu dokumentov je možné prispôsobiť pre jednotlivé agendy a oddelenia spoločnosti.                                                                                                                      Elektronizácia a efektívna správa dokumentácie pomocou Edokument prináša množstvo výhod: zvýšenie produktivity