Spravujte dokumenty efektívne

Edokument predstavuje modernú platformu pre digitalizáciu procesov a dokumentov. Pomocou najmodernejších technológií automaticky spracúva údaje z rôznych dokumentov, čím nahrádza chaotické a zdĺhavé ručné vyhľadávanie v šanónoch. Rôzne služby a funkcie pre správu dokumentov je možné prispôsobiť pre jednotlivé agendy a oddelenia spoločnosti.                                                                                                                     

Elektronizácia a efektívna správa dokumentácie pomocou Edokument prináša množstvo výhod:

  • zvýšenie produktivity práce,
  • zjednodušenie prijímania, spracovania, prehľadávania a archivácie dokumentov,
  • štandardizovanie a transparentnosť schvaľovacieho procesu,
  • úsporu času schvaľovania dokumentu, zrýchlenie procesov,
  • elektronický archív dokumentov,
  • zdieľaný prístup k schvaľovaným dokumentom,
  • zníženie nákladov na prevádzku tlačiarní, skladovacích priestorov a na poštovné.

Pridať komentár