Edokument predstavuje modernú platformu pre digitalizáciu procesov a dokumentov. Pomocou najmodernejších technológií automaticky spracúva údaje z rôznych dokumentov, čím nahrádza chaotické a zdĺhavé ručné vyhľadávanie v šanónoch. Rôzne služby a funkcie pre správu dokumentov je možné prispôsobiť pre jednotlivé agendy a oddelenia spoločnosti.                                                                                                                      Elektronizácia a efektívna správa dokumentácie pomocou Edokument prináša množstvo výhod: zvýšenie produktivity